Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę, ta strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na używanie przez nas plików cookie. Opublikowaliśmy nową politykę plików cookie, z którą należy się zapoznać, aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas plikach cookie. Zobacz politykę plików cookie.
Zamów do 13:00

Wypalimy i wyślemy kawę w tym samym dniu roboczym

Błyskawiczna Dostawa Gratis

0 zł dla każdego przedpłaconego zamówienia Kurier/Paczkomat (PL)

Klub Korzyści

Program Lojalnościowy Dla Zarejestrowanych Klientów

Palarnia Kawy od 2014 roku

Internetowy sklep z kawą wypalaną na zamówienie

Regulamin zakupów obowiązujący na Sochaccy.Co od 29 stycznia 2022 r.

Sochaccy.Co to sklep internetowy, dostępny w domenie Sochaccy.Co, prowadzony przez Sochaccy.Co - Kamila Sochacka, 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 36 NIP: PL5482195512, REGON: 369047174, Telefon: +48 733 634 761 KONTO BANKOWE: 76 1030 0019 0109 8503 0016 0313.

Klienci mogą się kontaktować poprzez formularz kontaktowy [contact-form-7 id="2"]

1.    Sochaccy.Co-Kamila Sochacka prowadzi sprzedaż detaliczną między innymi drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Sochaccy.Co oraz telefonicznie pod numerem +48 733 634 761.
2.    Klienci mają możliwość korzystania z Sochaccy.Co dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sochaccy.Co (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na Sochaccy.Co ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Sochaccy.Co-Kamila Sochacka dotyczącą Konta, w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sochaccy.Co-Kamila Sochacka jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie sklepu internetowego. W przypadku stwierdzenia przez Sochaccy.Co-Kamila Sochacka, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.
4.    W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sochaccy.Co należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sochaccy.Co - Kamila Sochacka, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sochaccy.Co - Kamila Sochacka, na warunkach określonych w Regulaminie.
5.    W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sochaccy.Co, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Sochaccy.Co oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu, jako Klienta.
6.    Wszystkie produkty dostępne w Sochaccy.Co są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7.    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sochaccy.Co są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia przez Klienta adres poczty elektronicznej.
8.    Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa.
9.    Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sochaccy.Co-Kamila Sochacka dotycząca zakupu danego produktu w Sochaccy.Co ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sochaccy.Co jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
10.    W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sochaccy.Co, Sochaccy.Co-Kamila Sochacka może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wartość zamówienia oraz te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. Zwrot opłat za anulowaną część zamówienia, jeżeli takie wystąpiły zostanie niezwłocznie zwrócony na rachunek, z którego nastąpiła płatność za zamówienie.
11.    Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sochaccy.Co produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sochaccy.Co-Kamila Sochacka zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku, Poczty Polskiej. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sochaccy.Co - Kamila Sochacka, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Brak zaksięgowanej wpłaty za zamówiony towar w terminie przekraczającym 10 dni roboczych skutkuje nadaniem zamówieniu statusu „anulowane”- zamówienie zostaje usunięte listy zamówień do zrealizowania.
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Pay Pal lub Przelewy24.pl – krajowej instytucji płatniczej DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerska 15, kod pocztowy 60-327, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Brak zaksięgowanej wpłaty za zamówiony towar w terminie przekraczającym 10 dni roboczych skutkuje nadaniem zamówieniu statusu „anulowane” - zamówienie zostaje usunięte listy zamówień do zrealizowania.
Płatność kartami kredytowymi Visa, Master Card. Sochaccy.Co-Kamila Sochacka udostępnia możliwość płatności za złożone zamówienia kartami kredytowymi Visa i MasterCard. W tym celu należy wybrać opcję płatności za zamówienia Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
⦁    W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sochaccy.Co, Sochaccy.Co-Kamila Sochacka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
⦁    Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
⦁    Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sochaccy.Co. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, w polu „gwarancje” w opisie każdego produktu. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku, gdy w opisie produktu, nie ma informacji nt. gwarancji wówczas, produkt należy odesłać na adres Sochaccy.Co-Kamila Sochacka podany przez pracownika Infolinii (+48 733 634 761, formularz kontaktowy. Numer REKLAMACJI można uzyskać wysyłając informację mailowa zawierająca Imię, Nazwisko, numer zamówienia i przedmiot reklamacji; szczegóły są dostępne w zakładce Zwroty i Reklamacje na Sochaccy.Co.
Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru REKLAMACJI. Dzięki numerowi REKLAMACJI rozpatrywanie zgłoszeń przez Sochaccy.Co-Kamila Sochacka odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru REKLAMACJI nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sochaccy.Co - Kamila Sochacka. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w opisie produktów na Sochaccy.Co
15.    Sochaccy.Co-Kamila Sochacka odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
16.    Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą procedury opisanej w zakładce Zwroty i reklamacje lub w formie pisemnej na adres Sochaccy.Co-Kamila Sochacka podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sochaccy.Co - Kamila Sochacka, po wcześniejszym nadaniu numeru REKLAMACJI zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres, na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru REKLAMACJI. Sochaccy.Co - Kamila Sochacka nie odbiera przesyłek pobraniowych.
17.    Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Sochaccy.Co-Kamila Sochacka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sochaccy.Co-Kamila Sochacka albo Sochaccy.Co-Kamila Sochacka nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
18.    Sochaccy.Co-Kamila Sochacka rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sochaccy.Co-Kamila Sochacka nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sochaccy.Co-Kamila Sochacka. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
19.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia, których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, 19.    Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
20.    Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sochaccy.Co i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Sochaccy.Co-Kamila Sochacka dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru REKLAMCJI takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Sochaccy.Co-Kamila Sochacka wskazanego w art. 13, na swój koszt.
21.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Sochaccy.Co nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Sochaccy.Co, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sochaccy.Co-Kamila Sochacka, jest uzyskanie przez zamówienie Klienta statusu „paczka wysłana” w systemie sklepu Sochaccy.Co.
22.    Wszystkie kawy znajdujące się w ofercie Sochaccy.Co są produktami przygotowywanymi na zamówienie Klienta (wypalanymi na jego indywidualne, oznaczone zamówienie), wobec czego zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy / zwrotu zakupionej kawy.
23.    Podane przez Klientów dane osobowe Sochaccy.Co-Kamila Sochacka zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z punktem 23. Polityką Prywatności Klient dokonujący zakupu w Sochaccy.Co wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Sochaccy.Co. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Sochaccy.Co - Kamila Sochacka, Opineo.pl, Google.pl w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Sochaccy.Co.
24.    Sochaccy.Co-Kamila Sochacka może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sochaccy.Co. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sochaccy.Co - Kamila Sochacka, który nie może być krótszy niż 1 dnia od momentu udostępnienia w Sochaccy.Co zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
Promocje. Kody promocyjne uprawniające do zniżek i/lub prezentów o ile nie podano inaczej ważne są do końca miesiąca kalendarzowego w którym informacja o ich uruchomieniu została opublikowana/wysłana do klientów lub do wyczerpania zapasu kawy przeznaczonego na określona Akcję Promocyjną w zależności od tego co nastąpi szybciej.
1.    Rozstrzygającym o udziale zamówienia w akcji promocyjnej jest uzyskanie przez zamówienie statusu "Przyjęte do realizacji", w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
2.    Aktualne Akcje Promocyjne opublikowane są w zakładce Promocje (https://presta2233794.home.pl/sochaccy/promocja)
26.    W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
27.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sochaccy.Co-Kamila Sochacka w ramach Sochaccy.Co będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Sochaccy.Co – Kamila Sochacka. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.